Pre vás, ak vám chýba v tíme špecialista pre kybernetickú bezpečnosť a nepotrebujete ho „365 dní v roku“.

Všetko, čo s riadením informačnej/kybernetickej bezpečnosti súvisí:

a) Technológie (konzultácia k špecifickej technológii, k špecifickým riešeniam, …)
b) Procesy (konzultácie k metodikám pre riadenie aktív, rizík, dokumentačné procesy, zálohovanie a obnova dát, dodávateľko-odberateľské vzťahy v IT službách, …)
c) Ľudia (vzdelávanie a školenia)
d) Stratégia (Dopad IT na váš biznis, optimalizácia využitia vášho súčasného IT, návrhy eliminácie bezpečnostných rizík, …)

Áno.
Za paušálny mesačný poplatok budete mať špecialistu k dispozícii vtedy, keď ho potrebujete.

Jednoducho, nechajte nám kontakt. Ozveme sa a dohodneme si prvé stretnutie.
Spolu posúdime čo a v akom rozsahu potrebujete.

Close Menu