Konzultácie o riadení informačnej / kybernetickej bezpečnosti

Váš odborník, špecialista na kybernetickú bezpečnosť, analytik a metodik je na dosah!

CISO = Chief Information Security Officier, je osoba, ktorá dozerá na informačnú bezpečnosť vo firme.
Je to odborník na technológie aj procesy a je súčasťou rozšíreného vedenia vo firme.
Vo väčších firmách je táto funkcia štandardom, prípadne sa kumuluje aj s inými funkciami oddelenia IT.
V mnohých spoločnostiach je táto funkcia neobsadená, buď z nedostatku ľudských zdrojov, alebo z nedostatku finančných zdrojov.
Hlavne malé a stredné firmy si nemôžu dovoliť zamestnať človeka s takými skúsenosťami na plný úväzok.
Jednak by ho zrejme nedokázali zaplatiť a jednak by ho ani nedokázali na 100% využiť.

Odborník, špecialista na kybernetickú bezpečnosť, analytik a metodik.
Už za malý mesačný paušálny poplatok môžete začať zlepšovať svoju informačnú bezpečnosť vo firme.
Budete mať odborníka k dispozícii vtedy, keď ho potrebujete.
Nemusíte riešiť zamestnanosť, plat, odvody.

Všetko, čo s riadením informačnej/kybernetickej bezpečnosti súvisí:

a) Technológie (konzultácia k špecifickej technológii, k špecifickým riešeniam, …)
b) Procesy (konzultácie k metodikám pre riadenie aktív, rizík, dokumentačné procesy, zálohovanie a obnova dát, dodávateľko-odberateľské vzťahy v IT službách, …)
c) Ľudia (vzdelávanie a školenia)
d) Stratégia (Dopad IT na váš biznis, optimalizácia využitia vášho súčasného IT, návrhy eliminácie bezpečnostných rizík, …)

  • Vyberte si niektorý z našich paušálov.
  • Rozhodnite sa pre dĺžku spolupráce
  • Vyberte formu: objednávka alebo zmluva.
  • Nebojte sa, ak po čase zistíte, že odborníka potrebujete častejšie, nebodaj už menej často, nevadí! Prehodnotíme a rozsah upravíme k obojstrannej spokojnosti!
  • Viac (cena, postup, …) na „Virtuálny CISO“

4 KONZULTAČNÉ
HODINY

so špecialistom na kybernetickú bezpečnosť
220 mesačný paušálny poplatok
(bez DPH)
  • 4 hodiny odborných konzultácií mesačne

8 KONZULTAČNÝCH
HODÍN

so špecialistom na kybernetickú bezpečnosť
400 mesačný paušálny poplatok
(bez DPH)
  • 8 hodín odborných konzultácií mesačne

16 KONZULTAČÝCH
HODÍN

so špecialistom na kybernetickú bezpečnosť
720 mesačný paušálny poplatok
(bez DPH)
  • 16 hodín odborných konzultácií mesačne