ANALÝZA ODHAĽUJE VAŠE SLABINY SKÔR AKO ICH ODHALÍ NEPRIATEĽ!

Analýze, aspoň tej rýchlej, by sa mali podrobiť všetci.
To čo nájdeme, ste totiž možno nechtiac zverejnili každému!

Vyhodnotenie stavu vašej súčasnej informačnej bezpečnosti. Odpoveď na to, či existujúce technológie používate správne,
či všetci zamestnanci, ktorí používajú IT technológie, vedia ako sa majú správať v štandardných aj v mimoriadnych situáciách.
(Napríklad pri napadnutí ransomware, alebo pri inom type kybernetického útok)

Každá firma, ktorá používa výpočtovú techniku a má pripojenie do Internetu.
Analýza odhaľuje vaše slabiny skôr ako ich odhalí nepriateľ.
Ak nemáte Analýzu, nepoznáte svoje slabiny.
Ak nepoznáte svoje slabiny, tak ich nemáte ošetrené.
Ak ich nemáte ošetrené, tak ste terčom pre náhodný alebo cielený útok.
Je len otázkou času, kedy vaše slabiny odhalí útočník.
Neváhajte,
je najvyšší čas na Komplexnú analýzu, alebo na Rýchlu analýzu.

 • Všetko prebieha bez nutnosti osobného stretnutia
 • Pošlete objednávku (zavolajte, napíšte, …)
 • Prebehne realizácia:
  Preskúmame, čo si o vás a vašich slabinách dokáže zistiť  každý šikovnejší hacker. Neútočíme, nerobíme penetračné testy. Nepotrebujeme podpisovať dohodu o mlčanlivosti. To čo prípadne nájdeme ste totiž – možno nechtiac – zverejnili každému.
 • Do 48 hodín vám (kontaktnej osobe) zasielame výstupnú spravu o tom, čo sme zistili a čo by ste mali urobiť skôr, než to zistí kyberpodsvetie.
 • Viac informácií (cena, forma, …)nájdete na „Rýchla Analýza„.
 • Podpíšeme dohodu o mlčanlivosti
 • Urobíme úvodný rozhovor o rozsahu, aby sme spoznali rozsah vašej infraštruktúry
 • Odhadneme dĺžku trvania,  navrhneme cenu
 • Pošlete objednávku, alebo podpíšeme zmluvu o dielo
 • Prebehne realizácia:
  Podrobne preskúmame celú vašu informačnú infraštruktúru na fyzickej úrovni (počítač, siete, sieťové prvky, servery, dátové úložiská, firewall, …) aj na logickej úrovni (IP adresácia). Hľadáme zraniteľnosti, posudzujeme hrozby a definujeme riziká jej prevádzky. Všetky nájdene slabiny zhrnieme do prehľadnej výstupnej správy, v ktorej zároveň navrhneme ako slabiny eliminovať. Určíme priority aj postupy.
 • Počas celého priebehu komunikujeme s vedením a IT zamestnancami
 • Napíšeme výstupnú správu
 • Prezentujeme výstup vedeniu spoločnosti
 • Sme na vašej strane. Chceme, aby ste spoznali svoje slabiny skôr, ako ich spozná kyber podsvetie.

 

a) Podľa príslušného zákona, ak to váš typ podnikania vyžaduje (Kybernetický zákon, t.j. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo „GDPR“ – NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z  27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní OÚ a o voľnom pohybe takýchto údajov)

b) V zmysle odporúčaní medzinárodných noriem a best practices pre Riadenie informačnej bezpečnosti

c) Na základe praktických skúseností z vyše 20 ročnej praxe

V podstate ÁNO, objednajte si naše konzultácie – „virtuálny CISO“ a budeme váš IT tím usmerňovať, ako má postupovať.
Nečakajte, kým sa situácia zlepší.
Kybernetickým útokom sa môže situácia ešte viac zhoršiť.
Začnite hneď!

Objednajte si Rýchlu analýzu. Nemáte čo stratiť!
Už za 390.-€ vám do 48 hodín povieme, či má IT pravdu, alebo sa mýli!

Ozvite sa, prejdeme otázky analýzy podrobne: telefonicky, mailom, alebo si dohodneme video stretnutie na našej firemnej platforme.

RÝCHLA ANALÝZA

realizovaná skúsenými odborníkmi na
kybernetickú bezpečnosť
od 390 jednorázový poplatok
 • Odhalíme najkritickejšie bezpečnostné problémy
 • Výstupná analytická správa
 • Informácie do 48 hodín
Obľúbené