Odpoveď na to, či stav vašej súčasnej informačnej bezpečnosti môže ohroziť váš biznis.

Aby ste nevyhadzovali peniaze na zbytočné investície do informačnej bezpečnosti!

Veľa sa pýtame, robíme si poznámky, osobne prejdeme vaše prevádzky a priestory, skontrolujeme architekturu sieti, konfigurácie dôležitých prvkov, prejdeme s vami pracovné postupy a skontrolujeme vašu bezpečnostnú dokumentáciu (ak ju máte) a opäť sa veľa pýtame …

Dokument o tom, čo máte správne, kde máte drobné rezervy a čo môže mať pre váš biznis fatálne následky.

a) Pomenujeme konkrétne riziká, ktoré ohrozujú vaše podnikanie.

b) Navrhneme priority a stratégiu ich riešenia.

c) Odporúčime technológie a metodiky.

Neprikrášľujeme, sme na vašej strane, sme váš bezpečnostný tím.

a) Podľa príslušného zákona, ak to váš typ podnikania vyžaduje (Kybernetický zákon, t.j. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo „GDPR“ – NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z  27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní OÚ a o voľnom pohybe takýchto údajov)

b) V zmysle odporúčaní medzinárodných noriem a best practices pre Riadenie informačnej bezpečnosti

c) Na základe praktických skúseností z vyše 20 ročnej praxe

Odpovedzte si pravdivo na nasledujúce otázky:

a) Mám úplný a aktuálny zoznam všetkých svojich informačno-komunikačných aktív?

b) Som si 100% istý, že riešenia, ktoré používam (firewall, switche, routre, tlačiarne, wifi, servery, …) nemajú bezpečnostné diery ?

c) Viem čo je ransomware, phishing, čo je Business email compromise útok a som schopný útoku odolať?

Ak ste čo len trocha zaváhali, analýzu potrebujete.

Nechajte nám kontakt. Prídeme osobne a vysvetlíme vám podrobnejšie.

Close Menu