DO VAŠICH ROZHODNUTÍ V OBLASTI KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI PRINÁŠAME EFEKTIVITU

Je jednoduchšie predať vám drahé technológie, najať právnu kanceláriu na rozbor osobných údajov, niekoľko mesiacov písať zložité postupy, ktoré nikto nečíta a preto sa nimi neriadi.


My hľadáme efektivitu v tom, čo už máte. Spravujte vďaka nám kybernetickú bezpečnosť efektívne !

eMsec - effectively managed security

vedenie spoločnosti

NAŠI SPOKOJNÍ ZÁKAZNÍCI

Technológie nás postupne pohlcujú, množstvo informačných zákonov (GDPR, Kybernetický zákon …) komplikujú život spoločnostiam,
ktorých poslanie a predmet činnosti je úplne iné ako informačná bezpečnosť, najmä ak vybudovanie IT oddelenia je mimoriadne nákladné.
Sme oporným bodom, motivátorom a dôveryhodným konzultantom pre každú takúto spoločnosť.

S Vašim prístupom k analýze kybernetickej bezpečnosti pre nás sme boli spokojní. Osobitne oceňujeme Váš odborný prístup, Vaše následné doporučenia ako aj dodržanie dohodnutých termínov realizácie Vašich služieb.

S Maťom spolupracujeme už 20 rokov. Jeho rozhľad v oblasti informačnej bezpečnosti a skúsenosti v nasadzovaní projektov sú veľké. Spoločne sme zavádzali bezpečnostné riešenia firiem Check Point, Trend Micro, Cisco, tvorili bezpečnostný projekt a dokumentáciu potrebnú pre GDPR. Vytvorili celý rad procesov tvoriacich informačnú bezpečnosť, od nasadených technických zariadení, ich nastavení a reportov až po periodické školenia bežných zamestnancov. Takto sme vybudovali komplexný systém pre minimalizáciu vzniku bezpečnostného incidentu. Jeho prístup je profesionálny a vzorový.

Ďalej sme práce realizovali u zákazníkov ako:

SPOLUPRACUJEME

V oblasti tvorby konceptov, rolí a povolaní:​

1. Digitálna koalícia: https://digitalnakoalicia.sk/o-nas/
Úzka spolupráca pri tvorbe podkladov pre rozpracovanie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021-2025
do úloh pre Akčný plán.

Oblasť 4.6 – „Vzdelaní odborníci a vzdelaná verejnosť“:
• vytvorenie konceptu minimálnych požiadaviek na bezpečnostné povedomie pre všetky stupne vzdelávania
• vytvorenie konceptu minimálnych požiadaviek na bezpečnostné povedomie pre všetky stupne vzdelávania
• podporu projektov a programov v oblasti vzdelávania a šírenia bezpečnostného a situačného povedomia.

Pri návrhu úloh sme sa zameriavali najmä na základné a stredné školstvo a malé a stredné podniky.

1. Digitálna koalícia: https://digitalnakoalicia.sk/o-nas/
Úzka spolupráca pri tvorbe podkladov pre rozpracovanie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021-2025
do úloh pre Akčný plán.

Oblasť 4.6 – „Vzdelaní odborníci a vzdelaná verejnosť“:
• vytvorenie konceptu minimálnych požiadaviek na bezpečnostné povedomie pre všetky stupne vzdelávania
• vytvorenie konceptu minimálnych požiadaviek na bezpečnostné povedomie pre všetky stupne vzdelávania
• podporu projektov a programov v oblasti vzdelávania a šírenia bezpečnostného a situačného povedomia.

Pri návrhu úloh sme sa zameriavali najmä na základné a stredné školstvo a malé a stredné podniky.

2. Sektorovo riadené inovácie: https://sustavapovolani.sk/

Spolupráca so Sektorovou radou pre informačné technológie a telekomunikácie. Konzultačná činnosť v rámci tvorby a revízie nových povolaní pre Národnú sústavu povolaní. Oblasť: „Kybernetická bezpečnosť“.

V oblasti vzdelávania študentov

1. Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1 v Košiciach

• Prednášková a výuková činnosť – Predmet „Informačná bezpečnosť“ v experimentálnom pomaturitnom vzdelávaní
• Zabezpečovanie podmienok praxe a praktické vzdelávanie študentov na praxi

2. Stredná odborná škola Jozefa Szákkayho, Grešákova 1, Košice

• Zabezpečovanie chodu Lokálnej Cisco akadémie
• Výuka Cisco CCNA curricula

V oblasti vzdelávania odbornej verejnosti

Poradca podnikateľa, spolupráca s portálom „Bezpečnosť v praxi“ : https://bezpecnostvpraxi.sk

Podcast o kybernetickej bezpečnosti
a odvrátenej strane technológií okolo nás.
Poďte s nami na výlet do kyberpriestoru.

ORGANIZOVALI SME
eMsec V MÉDIÁCH

OTEC KOŠICKÉHO INTERNETU A ŠÍRENIE OSVETY

5. augusta 2020 vyšiel v Košických novinách KOŠICE:DNES rozsiahly článok o začiatkoch internetu na Slovensku a v Košiciach. Pri jeho zrode stál práve zakladateľ spoločnosti eMsec Ing.Peter Matej (alebo Maťo).

Porozprával o tom ako sa budovala akademická sieť, prvý komerčný internet, či akým názorom čelilo pripojenie na internet pre “bežných ľudí“.

K tomuto článku pribudol ešte jeden a to o tom, ako sa snažíme šíriť osvetu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a nestať sa jednoduchou obeťou kybernetického útoku.

Následne tieto články vyšli na jeseň 2020 aj v polročníku TOP KOŠICE.

Viete si ich prečítať aj tu:

https://kosicednes.sk/pribehy/kosican-ktory-stal-pri-zrode-prveho-komercneho-internetu-na-slovensku/

HOSPODÁRSKE NOVINY 28.5.2021, príloha KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ