Pre každého: manažment, IT tím, zamestnanci.

Niekoľko príkladov:

Pre manažment: bezpečnostná politika, cyklus riadenia informačnej bezpečnosti)
Pre IT tím: security best practices
Pre zamestnancov: phishing, sociálne inžinierstvo, klamlivé obchodné praktiky (BEC)

Záleží na obsahu. Od 1 hodiny po 4 hodinový workshop.
Prezentácia s praktickými ukážkami a príkladmi z praxe.
Priamo u vás.

Správna otázka.
Nechajte nám kontakt.
Prídeme k vám, zistíme čo potrebujete a navrhneme obsah a rozsah.

Close Menu