mato_pokus2

Ing.Peter Matej

CEO, Senior analytik a metodik

Maťo je zakladateľom spoločnosti eMsec. Od vyštudovania Technickej univerzity v Košiciach pôsobí v oblasti IT a informačnej bezpečnosti sa venuje viac ako 25 rokov. Pomáhal budovať prvý akademický uzol Internetu na Technickej univerzite v Košiciach. Stál pri zrode prvého komerčného Internetu R-NET (neskôr súčasť SWAN). Etabloval na slovenskom trhu firewall Check Point.

Implementoval bezpečnostné riešenia na báze produktov Check Point, TrendMicro a Cisco. Pracoval tiež s produktami spoločností SUN Microsystems (dnes Oracle),  StoneSoft, Flowmon, F5. Pôsobil ako lektor Cisco akadémie a pedagóg predmetov informatiky. Navrhol a implementoval bezpečnostné riešenia v spoločnostiach  SSE Žilina, VSE Košice, US Steel Košice, SMZ Jelšava a ďalšie. Posledné roky sa venuje najmä analytickým činnostiam v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR) a kybernetického zákona, konzultáciám v oblasti bezpečnostných politík, prednáškam a školeniam v uvedených oblastiach. Výber z certifikátov:

 • Cisco Certified Academy Instructor – certifikát CCAI
 • Certified StoneGate Enginier – certifikát CSGE
 • TrendMicro Certified Security Expert
 • Check Point Certified Security Expert NGX – certifikát CCSE
 • ITIL Foundation , EXIN, License 00225800
 • Business Information Management Foundation with reference to BISL
EXIN, License 4734574.20268984
 • PRINCE2® Foundation, EXIN, License 4734574.20282201
 • Informatin Security Foundation based on ISO/IEC 27002, EXIN, License 4734574.20384826

Školenia: V minulosti pôsobil ako školiteľ pre operačné systémy Linux a Solaris a sieťové technológie spoločnosti Cisco. V súčasnosti realizuje školenia v oblasti GDPR a informačnej bezpečnosti (napr. SMZ Jelšava, Gemtex, skupina Eurovia, Slovenské kameňolomy), pedagogicky pôsobí na SOŠ Ostrovského ako učiteľ predmetu Informačná bezpečnosť.

Prezentácie: Maťo aktívne pôsobí na rôznych verejných a neverejných akciách, napr. HackFest 2018, HackFestEast 2018, Trendy v Informatike – TU Košice 2018, Trendy v Informatike SOŠ Ostrovského 2018. Komentoval bezpečnostné témy pre slovenské komerčné televízie.

Projekty: Programovo a organizačne pripravil 11 ročníkov bezpečnostnej konferencie v Košiciach (posledné roky v Hiltone pod názvom After CPX alebo HackFestEast), ročne organizuje v Košiciach niekoľko technických workshopov známych výrobcov ako F5, VMware, Check Point, Palo Alto, Flowmon. Je spoluzakladateľ portálu incident.sk, ktorý vydáva pravidelný týždenný incident podcast o digitálnej bezpečnosti.

miro

Ing.Miroslav Lukáč

CTO, Senior analytik

Miro pôsobí od vyštudovania Technickej univerzity v Košiciach v oblasti IT. Má v tejto chvíli viac ako 23-ročné skúsenosti a za tú dobu mal možnosť pracovať s rozmanitými technológiami. Ostatných 9 rokov sa venoval hlavne kybernetickej bezpečnosti. Má skúsenosti z oblasti firewallov, mobilnej bezpečnosti, multifaktorovej autentifikácie, HSM (hardware security module) a iných.

Venoval sa aj Microsoft technológiam a virtualizácii. V minulosti pracoval so softvérom a hardvérom od firiem RSA, IBM, Tivoli, Lotus, HP, Topcall, Novell, PSION.


Počas svojej kariéry implementoval riešenia vo Veľkej Británii, Taliansku, Singapúre, Poľsku, Maďarsku a Česku pre zákazníkov ako banky BNP Paribas a Warburg Dillon Read (teraz UBS), právnicka kancelária CMS Cameron McKenna, poisťovňa Fondiaria Sai GroupTaliansko, atómová elektráreň Paks Nuclear Power Plant Maďarsko.

Výber z certifikátov:

 • CompTIA CTT+ Classroom Trainer
 • VCI – VMware Certified Instructor (do roku 2018)
 • Check Point Authorized Trainer
 • Check Point Certified Security Expert (CCSE)
 • Gemalto Protiva PKI Certified Expert
 • SafeNet Authentication – CBA Certified Engineer
 • SafeNet Authentication – OTP Certified Engineer
 • SafeNet Luna SA Certified Engineer
 • SafeNet ProtectServer Certified Engineer
 • MCSE – Microsoft Certified Solutions Expert (Server Infrastructure)
 • MCITP – Microsoft Certified IT Professional Enterprise Administrator
 • MCP – Microsoft Certified Professional

Školenia: Ako certifikovaný a autorizovaný školiteľ značky Check Point vyškolil Miro napr. zamestancov NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby) a Orange Slovensko. Ako VMware certifikovaný inštruktor školil ľudí z rôznych firiem.  Za posledných 15 rokov viedol nespočetné množstvo seminárov a školení na rôzne témy.


Prezentácie: Miro prezentoval pravidelne v posledných rokoch na rôznych verejných aj neverejných akciách a seminároch. V poslednej dobe prezentoval na akciách TechFest 2017 alebo HackFest 2018 a HackFest East 2018. Komentoval bezpečnostné témy pre slovenské komerčné televízie.


Projekty: Miro je spoluzakladateľ portálu incident.sk, ktorý vydáva pravidelný týždenný incident podcast o digitálnej bezpečnosti a denne bloguje zaujímavé incidenty, správy a návody.

Close Menu