mato_pokus2

Ing.Peter Matej

CEO, Senior analytik a metodik

Maťo je zakladateľom spoločnosti eMsec. Od vyštudovania Technickej univerzity v Košiciach pôsobí v oblasti IT a informačnej bezpečnosti sa venuje viac ako 25 rokov. Pomáhal budovať prvý akademický uzol Internetu na Technickej univerzite v Košiciach. Stál pri zrode prvého komerčného Internetu R-NET (neskôr súčasť SWAN). Etabloval na slovenskom trhu firewall Check Point.

Implementoval bezpečnostné riešenia na báze produktov Check Point, TrendMicro a Cisco. Pracoval tiež s produktami spoločností SUN Microsystems (dnes Oracle),  StoneSoft, Flowmon, F5. Pôsobil ako lektor Cisco akadémie a pedagóg predmetov informatiky. Navrhol a implementoval bezpečnostné riešenia v spoločnostiach  SSE Žilina, VSE Košice, US Steel Košice, SMZ Jelšava a ďalšie. Posledné roky sa venuje najmä analytickým činnostiam v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR) a kybernetického zákona, konzultáciám v oblasti bezpečnostných politík, prednáškam a školeniam v uvedených oblastiach. Výber z certifikátov:

  • Cisco Certified Academy Instructor – certifikát CCAI
  • Certified StoneGate Enginier – certifikát CSGE
  • TrendMicro Certified Security Expert
  • Check Point Certified Security Expert NGX – certifikát CCSE
  • ITIL Foundation , EXIN, License 00225800
  • Business Information Management Foundation with reference to BISL
EXIN, License 4734574.20268984
  • PRINCE2® Foundation, EXIN, License 4734574.20282201
  • Informatin Security Foundation based on ISO/IEC 27002, EXIN, License 4734574.20384826

Školenia: V minulosti pôsobil ako školiteľ pre operačné systémy Linux a Solaris a sieťové technológie spoločnosti Cisco. V súčasnosti realizuje školenia v oblasti GDPR a informačnej bezpečnosti (napr. SMZ Jelšava, Gemtex, skupina Eurovia, Slovenské kameňolomy), pedagogicky pôsobí na SOŠ Ostrovského ako učiteľ predmetu Informačná bezpečnosť.

Prezentácie: Maťo aktívne pôsobí na rôznych verejných a neverejných akciách, napr. HackFest 2018, HackFestEast 2018, Trendy v Informatike – TU Košice 2018, Trendy v Informatike SOŠ Ostrovského 2018. Komentoval bezpečnostné témy pre slovenské komerčné televízie.

Projekty: Programovo a organizačne pripravil 11 ročníkov bezpečnostnej konferencie v Košiciach (posledné roky v Hiltone pod názvom After CPX alebo HackFestEast), ročne organizuje v Košiciach niekoľko technických workshopov známych výrobcov ako F5, VMware, Check Point, Palo Alto, Flowmon. Je spoluzakladateľ portálu incident.sk, ktorý vydáva pravidelný týždenný incident podcast o digitálnej bezpečnosti.

mato ml

Martin Matej, DiS. art

CMO

Maťo ml. dopĺňa team svojimi skúsenosťami z kreatívneho priemyslu. Navrhol a stará sa o celkový vizuál, identitu a marketing spoločnosti.
Má skúsenosti s grafickými programami Adobe Photoshop, Adobe Illustrator a Adobe Premiere pro.
Je základným komunikačným uzlom na sociálnych sieťach. Skúsenosti s kybernetickou bezpečnosťou chytá od kybernetických expertov.